PZPN

O nas

Jako instruktor przez wiele lat współpracowałem z kilkoma Domami Kultury, m.in. Domem Kultury Śródmieście, gdzie prowadziłem zajęcia taneczne z dziećmi i dorosłymi. Pod patronatem DKŚ byłem trenerem na letnich ogrodach tanecznych na Frascatti. Prowadziłem również zajęcia w przedszkolach i szkołach podstawowych. Natomiast na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie szkoliłem studentów, którzy dzięki moim lekcjom mogli zaliczyć zajęcia z wf-u. Wielokrotnie uczestniczyłem w obozach tanecznych jako instruktor.

Od września 2008r. byłem współzałożycielem Centrum Tańca i Ruchu „Dance Imperium”, z siedzibą w Piastowie przy ul.Łukasińskiego 25, gdzie prowadzone były zajęcia taneczne, aerobik oraz inne zajęcia sportowo-ruchowe. CTIR „Dance Imperium” przestało istnieć z końcem czerwca 2010 roku, a w jego miejsce powstaje Centrum Tańca i Ruchu pod nazwą „Dance Impact”.

Większość instruktorów prowadzących dotychczasowe zajęcia pozostaje nadal w naszej siedzibie w Piastowie przy ul.Łukasińskiego 25.

W odpowiedzi na Państwa sugestie i zapotrzebowanie rozszerzyliśmy naszą ofertę o nowe formy zajęć oraz zatrudniliśmy nowych profesjonalistów.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych ofertą do wzięcia udziału w naszych zajęciach. Nasi instruktorzy dołożą wszelkich starań, aby poświęcony przez Państwa czas stał się pożyteczny i upłynął w przyjemnej atmosferze.